Ring: +45 86 51 88 80

Stansomatic A/S

Fra manuel til auto­matiseret pakning af udstansede emner

Stabil, fremtidssikret og innovativ robotløsning frigiver medarbejdertid, sikrer høj kvalitet samt stabil produktion – også uden for normal arbejdstid.

Stansemaskinerne står sjældent stille på Kornmarken 25, Billund, hvor den danske metalvirksomhed Stansomatic A/S er hjemhørende.

I mere end 50 år har Stansomatic fremstillet metalemner i høj kvalitet med små tolerancer. Den familieejede underleverandørvirksomhed, der i dag tæller mere end 80 ansatte og som har eksport til størsteparten af kloden, fremstiller årligt på den anden side af 200 mio. metalemner på de 4.000 kvm. produktionsfaciliteter i Billund.

Robot i arbejde

Som mange andre underleverandører har Stansomatic intet eget produkt. Derimod producerer virksomheden metalemner i en bred vifte af design, der i spændet 0,05 mm. til ca. 2,0 mm. indgår i den produkt- og værdimæssige fødekæde i bl.a. medicinal og elektronikvirksomheder.

Det kræver især et velfungerende flow for at emnerne kan viderebearbejdes og indgå i den endelige løsning længere henne i forsynings- og produktionskæden.

Ganske som hovedparten af Danmarks metalvirksomheder er også Stansomatic konstant i skarp konkurrence fra virksomheder i både ind- og udland. En stærk markedsposition fordrer en priskonkurrencedygtig produktion, og samtidig skal hvert eneste emne selvsagt leve op til kunders krav og specifikationer.

Kundereklamationstelefonen ringer ikke længere! Robotten har sikret at der bare er styr på kvaliteten, og det har samtidig frigjort medarbejderkræfter. Ganske enkelt fordi vi ikke skal bruge så mange timer på at checke at vores emner lever op til de standarder og krav, som vores kunder stiller. Vi vil klart forsætte med at installere endnu flere robotter fremover.”

Udfordringen: fra manuel pakning til automatiseret pakning

Produktivitet, lønsomhed, stabile processer, høje kvalitetskrav og høje belægningsgrader er derfor forbundne hverdagsudfordringer, der skal sikre det markedsmæssigt grundige fodfæste.

LT Automation - Stansomatic

For at håndtere udfordringerne har Stansomatic indledte LT Automation og Stansomatic i 2018 et robotsamarbejde der skulle sikre virksomheden et stærkt konkurrencemæssigt forspring. Sagt firkantet: Kvaliteten skulle være i den høje ende uden at prisen er det.

Det er firkantet sagt og dermed lettere sagt end gjort – ikke mindst fordi emnerne er forskellige, komplekse vilkårene – produktionen, markedssituationen, produkter, kunderne etc. er i konstant forandring. Det kræver en modulær automationsløsning, som er fremtidssikret.

En af de aktuelle og konkrete udfordringer, Stansomatic stod over for, handlede om pakning af udstansede metalemner på ca. 80 x 80 mm.

Emnerne skulle pakkes i trays. Hver tray rummer 746 emner. Hvis ikke det pågældende emne var helt nøjagtigt risikerede formværktøjet at blive ødelagt i den senere proces. Det var endnu ikke noget, der var fundet en automationsløsning på. Derfor var pakkeriet hidtil blevet håndteret manuelt og den opgave lagde beslag på flere medarbejdere.

Stansomatic søgte en rentabel løsning, der kunne frigøre og aflaste medarbejdere, sikre en stabil produktion og som dermed kunne styrke virksomhedens produktivitet. Det handlede om effektivt, driftssikkerhed og begrænset nedetid.

Samtidig skulle automationsløsningen understøtte kvalitetsmålene. Og sidst men ikke mindst skulle automationspakningsløsningen ikke låse Billund-virksomheden. Stansomatics kundeaftaler har oftest en tidshorisont på et år.

Derfor skulle opløsningen være så fleksibel som muligt i takt med kundeændringer, så Stansomatic hurtigt og nemt kunne omstille sin produktion: fremtidssikret.

Løsningen: fire robotter, der effektivt samarbejder

LT Automation har udviklet en avanceret og skalérbar robotløsning, bestående af fire forskellige robotteknologier, der indbyrdes spiller tæt sammen, integreres med det øvrige produktionsudstyr og som sørger for at emnerne stabilt går fra bulk til stablet.

De udstansede emner hældes op på to parallelt kørende transportbånd, der fra hver sin side fører emnerne op ad en båndføder. Herfra sendes emnerne fra transportbånd over på to rysteborde, hvor hvert eneste emne separeres. Dermed kan en Onronrobot med indbygget visionsystem hurtigt og effektivt identificere emnet. Onronrobotten arbejder effektivt på begge rysteborde på en og samme gang. Derpå bliver det enkelte emne med en vakumgriber samlet op og det sikrer volumen og hastighed.

 

Vi er positivt overrasket. LT Automation har leveret et anlæg med mange ghost hours. Løsningen er så stabil og driftssikker, at den 9 ud af 10 dage sikrer at vi automatisk kan fremstille varierende emner på alle tider af døgnet. Det har sikret os et overblik, så vi nemt kan se hvordan vi og hurtigt og bedst muligt får forrentet vores investering. ”

Onronrobotten sørger for at emnet bliver placereret i et fixtur på et roterende rundbord, hvor en ophængt Fanuc-robots lange arme stabilt sikrer at hvert eneste emne ligger fuldkommen korrekt.

LT Automation har desuden indbygget en vision-robot ved det roterende rundbord. Den kvalitetscheckker hvert eneste emne på en brøkdel af et sekund. Er der grund til at tage emnet til inspektion plukker Fanuc-robotten det ud og væk fra det roterende rundbord. Især den funktion lagde tidligere beslag på medarbejderes tid og kræfter. Det gentagende arbejde med et nærstudere hvert eneste emne før det kunne afgøres om det var ok eller ej var tidsbelastende.

Nu har robotløsningen i stedet taget over. Er emnet godkendt fortsætter det sin tur på det roterende rundbord. Her sørger Fanuc-robotten at løfte det væk fra fixturet og sikre at hvert eneste emne placeres korrekt i en bakke.

De fyldte bakker flyttes slutteligt over på en palle af en UR-robot, der kontinuerligt erstatter fyldte bakker med tomme bakker, så processen – fra emnerne hældes på transportbånd til de ligger korrekt stablet – fungerer smidigt, stabilt og hurtigt. 

Stansomatics medarbejdere kom på kursus hos LT Automation. Ved at medarbejderne fik hjælp til at få anlægget til at køre var Stansomatic godt forberedt og gearet til at anvende robotten i hverdagen. Samtidig sikrede det tætte samspil i hele design- og installationsfasen at ”børnesygdomme” blev taget i opløbet, hvilket bidrog til at tidsplanen blev overholdt.