Ring: +45 86 51 88 80

Saedager Dairy A/S

Pakker 8 tons ost i timen

For 10 år siden var vi 18 ansatte, og nu er vi 40, men i samme periode er omsætningen steget betydeligt mere end antallet af medarbejdere, og det er da også det, det handler om. For at kunne konkurrere er vi nødt til at reducere lønudgiften i forhold til omsætningen. Vi kører med toholdsskift, så det er rigtig mange tunge og ensartede løft, som vi nu sparer medarbejderne for. Dem kan robotten i stedet stå og klare”

Udfordring: Mange tunge og ensartede løft

Robotten hos Andelsmejeriet Sædager kan løfte 160 kilo og flytter otte tons ost i timen. Den er udstyret med helt ny teknologi, så de ansatte kan arbejde sikkert med kun 10 centimeter mellem dem selv og robotten, som er mere end tre meter høj og fylder et areal på 30 kvadratmeter.
Robotteknologien har hurtigt gjort livet betydeligt lettere for de ansatte på mejeriet, og det er da også Lasse Thomsens erfaring, at virksomheder bliver rigtig glade for de robotter, de investerer i:

“Det plejer at vare et års tid, fra en virksomheds ledelse henvender sig, og til de køber deres første robot. Og når den første så er stillet op, går der kun to-tre måneder, så skal de have en til.”