Ring: +45 86 51 88 80

GM Pack

Fra manuelt til auto­matiseret pakkeri

Vi konstaterede at vi ofte flyttede æsker fra a til b. Ikke alene fik vi forbedret arbejdsmiljøet og nedbragt risikoen for fejl. Med løsningen fra LT Automation har vi samtidig styrket vores fleksibilitet og øget produktiviteten"

GMPack A/S er certificeret af det europæiske lægemiddelagentur – EMA – til pakning af medicin.

På fabrikken pakker GMPack produkter for andre virksomheder ligesom egne produkter også indgår i den løbede drift. Det er tale om storproduktion med mange forskellige produkter og omfattende stykantal: high mix – high volumen.

Hvert sekund spytter det avancerede emballeringsanlæg en æske ud. Det bliver til en pæn del. På årsbasis resulterer det i alt i 4 mio. emner, og samtlige æsker skal selvsagt håndteres korrekt og forsvarligt.

Det kræver konstant årvågenhed af de 25 produktionsansatte og indbefatter mange gentagende funktioner, hvor æsker skal flyttes fra den ene position til den næste før de forlader virksomhedens matrikel.

Både leveringssikkerhed og stabil produktion er afgørende konkurrenceparametre for GMPack. For at reducere risikoen for forfalskede farmaceutiske produkter anvender virksomheden bl.a. serialisering og aggregering af produkter. Produktionen skal glide enkelt og uden afbræk eller stop, og tilsvarende er et godt arbejdsmiljø vitalt.

Aflaster og styrker koncentrationskraften

Virksomheden har et godt arbejdsmiljø. Det vil man passe på og derfor er løbende forbedringer af arbejdsmiljøet en konstant ambition og et klart mål.

Eksplicitte procedurer, manuel håndtering og mange timers gentagende arbejde har udgjort kernen i virksomhedens produktionsproces i mange år. Med støt stigende vækst slider det på led og rygge at drive et klassisk lønpakkeri også når det som i GMPack foregår i klassificerede renrum.

Samtidig påvirker store stykantal koncentrationsevnen. Ansatte bliver trætte i dagens løb. Det er en naturlig del af det at være menneske: fokus er vanskeligt at fastholde i dagens løb og med mange ensartede funktioner øges risikoen for fejl i takt med at timerne går. 

Behovet for yderligere at styrke arbejdsmiljøet og samtidig minimere risikoen for menneskelige fejl var årsagen til at GM Pack gik i dialog med LT Automation, om hvordan man kunne automatisere processerne. Som specialister i udvikling af fleksible automationsløsninger til medico- og pharmaindustrien var LT Automation en oplagt samarbejdspartner for GMPack.

Resultatet er en brugervenlig løsning der aflaster medarbejderne. Den består af cobots fra Universal Robots og avancerede visionsystemer. Dermed sikrer et kamera korrekt håndtering af pakkerne.